ŻYJ PEŁNĄ PIERSIĄ

banre

Zadanie pn.: Żyj pełną piersią – rehabilitacja osób niepełnosprawnych realizowane jest dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie nasze Stowarzyszenie otrzymało w roku 2013 z konkursu 11.

Projekt ma zasięg terytorialny. Beneficjentami są osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu łowickiego w Gminie Zduny oraz gminach ościennych. Pomocą objętych jest 46 osób (26 dzieci i 20 osób dorosłych).

Kompleksowe usługi rehabilitacyjne świadczone są w sposób ciągły, przez 6 dni w tygodniu w siedzibie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dorosłych i Dzieci Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Nadzieja (99-440 Zduny, Strugienice 38A) oraz w domach pacjentów (do osób, które nie są w stanie dojechać, specjaliści udają się osobiście wraz ze sprzętem rehabilitacyjnym, gdzie prowadzą zalecane przez lekarza ćwiczenia).

W ramach zadania Stowarzyszenie oferuje następujące formy wsparcia:

– fizjoterapia,
– masaż leczniczy,
– terapia zajęciowa,
– terapia logopedyczna,
– terapia psychologiczna,
– terapia pedagogiczna,
– muzykoterapia,
– hipoterapia,

W siedzibie stowarzyszenia znajduje się pomieszczenie specjalnie przygotowana świetlica, gdzie mający przerwę w ćwiczeniach pacjenci, bądź rodzice oczekujący na dzieci mogą odpocząć przy herbacie, kawie i ciastku.

Wszelkie specjalistyczne usługi wykonywane przez naszych specjalistów są BEZPŁATNE

Od beneficjentów nie są pobierane żadne opłaty !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

————————————————————————————-

logo_pfron2