Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2016

na zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę logopedy, .pedagoga i terapeuty zajęciowego

W związku z zapotrzebowaniem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu NADZIEJA w Łowiczu na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę logopedy, pedagoga i terapeuty zajęciowego zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty zgodnie ze specyfikacją znajdującą się poniżej.

Zamawiający: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu NADZIEJA

Adres zamawiającego: ul. Podrzeczna 4, 99-400 Łowicz,

Telefon: tel. +48 46 830 03 63,

e-mail: nadzieja.lowicz@gmail.com

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę logopedy, pedagoga i terapeuty zajęciowego:

  • pakiet programów do diagnozy i terapii logopedycznej – np. LOGOPEDIA, Eduterapeutica Logopedia, dodatkowo wzbogacony o aplikację zarządzającą posiadającą moduł badania mowy,
  • pakiet programów do rehabilitacji osób mających problemy z wybranymi aspektami funkcjonowania w społeczeństwie, np.: Cognitomniac Kompetencje Społeczne.

 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 1) i wysłanie go na adres mailowy: nadzieja.lowicz@gmail.com do dnia
7 lipca 2016 roku do godz. 12.00.

Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana
ta z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
  2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
  3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania;

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego powyżej wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Łączna wartość zamówienia oszacowanego przez Zamawiającego wynosi 3800 zł brutto.

W przypadku pytań formalnych i merytorycznych proszę o kontakt z p. Renatą Ledzion-Pytkowską (tel. 600 251 672).

  1. Załącznik nr 1 – zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-zakup-oprogramowania

Łowicz, dn. 8.07.2016 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 5/2016, którego przedmiotem jest sprzedaż oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę logopedy, pedagoga i terapeuty zajęciowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę KOMLOGO Piotr Gruba z Niezdrowic (47-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 21) na kwotę 3800 zł brutto.

W przedmiotowym zapytaniu, do dnia 7 lipca 2016 roku, do godziny 12.00 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. firma KOMLOGO z Niezdrowic – na kwotę: 3800 zł brutto,

2. firma IXION s.c. Przemysław Wodecki z Wodzisławia Śląskiego – na kwotę: 3800 zł brutto,

Ponieważ obydwie oferty opiewały na takie same kwoty (3800 zł) Zarząd po konsultacji ze specjalistami pracującymi w projekcie: logopedą, pedagogiem, terapeutą zajęciowym – podjął decyzję

o wyborze oferty firmy KAMLOGO, z uwagi na większą liczbę programów, które zaproponowała w przedstawionej powyżej cenie.

  1. Załącznik – informacja o wyborze oferty (plik PDF) – rozstrzygniecie_oprogramowanie