Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016

na zaprojektowanie, przygotowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w budynku Ośrodka Rehabilitacji Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu NADZIEJA zlokalizowanego w Strugienicach 38, gmina Zduny.

W związku z zapotrzebowaniem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu NADZIEJA w Łowiczu na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Sali Doświadczania Świata dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty zgodnie ze specyfikacją znajdującą się poniżej.

Zamawiający: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu NADZIEJA

Adres zamawiającego: ul. Podrzeczna 4, 99-400 Łowicz,

Telefon: tel. +48 46 830 03 63,

e-mail: nadzieja.lowicz@gmail.com

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia Sali Doświadczania Świata (Białej) dla dzieci posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności składającej się z następujących elementów:

 • Poducha do relaksu – biała o wym. 130 cm x 200 cm.,
 • Lustrzana kula wraz z silnikiem,
 • Worek do siedzenia – biały,
 • Projektor świetlny,
 • Basen o wymiarach nie mniejszych niż 200 cm x 200 cm podświetlany,
 • Piłki basenowe bezbarwne – min. 2500 sztuk,
 • Słup wodny, o minimalnych wymiarach: śr. 15 cm, wys. 175 cm,
 • LED – wąż świetlny – biały,
 • LED – wąż świetlny – wielokolorowy,
 • Uchwyt ścienny do słupów wodnych,
 • Róg lustrzany mocowany do ściany,
 • Maty – 4 szt.
 • Łóżko wodne   z   podstawą   muzyczną   o   wymiarach 200cmx160cm, posiadające system regulacji drgań –   wytwarza   fale   o   różnej   prędkości.   W   zestawie z   materacem   wodnym   z   ,,batonami”   i   grzałką   oraz radioodtwarzaczem   CD + nieprzemakalny pokrowiec

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 1) i wysłanie go na adres mailowy: nadzieja.lowicz@gmail.com do dnia
7 lipca 2016 roku do godz. 12.00.

Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania;

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego powyżej wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Łączna wartość zamówienia oszacowanego przez Zamawiającego wynosi 22 000 zł brutto.

W przypadku pytań formalnych i merytorycznych proszę o kontakt z p. Renatą Ledzion-Pytkowską (tel. 600 251 672).

 1. Załącznik nr 1 – zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-zakup-Sali-Doświadczania-Świata-Strugienice
 2. Załącznik nr 2 – odpowiedzi na pytania 06-07-2016 r. – odpowiedzi_na_pytania_06_07_2016_str

Informujemy, że przedłużamy termin składania ofert do dnia 7.06.2016 roku do godziny 14.00.


Łowicz, dn. 30.07.2016 roku

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 3/2016, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, przygotowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w budynku Ośrodka Rehabilitacji Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu NADZIEJA zlokalizowanego w Strugienicach 38, gmina Zduny dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę INBAR (Firma Handlowo-Usługowa „INBAR” – Irena Bartold, ul. Juliusza Słowackiego 29/1, 83-000 Pruszcz Gdański) na kwotę 22 000 zł brutto.

W przedmiotowym zapytaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 1. Firma Sensor Life Jarosław Stolarczyk z Gdańska – na kwotę: 22 000 zł brutto,
 2. Firma Aura – Jarosław Pawelak z Gdańska – na kwotę: 22 000 zł brutto,
 3. Firma Handlowo – Usługowa INBAR Irena Bartold z Pruszcza Gdańskiego – na kwotę 22 000 zł brutto,
 4. Firma ALTIX Sp. z o.o. z Lublina – na kwotę  33 590 zł brutto,
 5. Firma Wehrfritz Sp. z o.o. z Wrocławia – na kwotę  26 000 zł brutto,

Ponieważ trzy ze złożonych ofert opiewały na takie same kwoty (22 000 zł) Zarząd biorąc pod uwagę zaproponowane przez Wykonawców dodatkowe wyposażenie (nie wymienione w formularzu ofertowym do zapytania ofertowego) i montaż instalacji elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Sali oraz po konsultacji ze specjalistami pracującymi w projekcie, którzy przeprowadzili wizje lokalne Sal Doświadczania Świata wykonanych przez w/w firmy (w Warszawie, w Płocku oraz w Pruszczu Gdańskim) – podjął decyzję jak we wstępie.

 1. Załącznik – informacja o wyborze oferty (plik PDF) – SDS_Strugienice