REHABILITACJA ZDROWOTNA:

W chwili obecnej nasze Stowarzyszenie realizuje 2 projekty, które są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. Aktywność i rehabilitacja drogą do osiągnięcia zdrowia – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
  2. Bądź aktywny, ćwicz i pokonuj bariery – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Zadanie pn.: Aktywność i rehabilitacja drogą do osiągnięcia zdrowia – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych. realizowane jest od 01 kwietnia  2021 roku, dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie nasze Stowarzyszenie otrzymało w roku 2021 z konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Projekt ma zasięg regionalny. Beneficjentami są osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatów łowickiego, skierniewickiego i zgierskiego. Pomocą objęte jest 50 osób.

Kompleksowe usługi rehabilitacyjne świadczone są w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu w siedzibie naszego Stowarzyszenia (Łowicz, ul. Podrzeczna 4) oraz w domach pacjentów (do osób, które nie są w stanie dojechać, specjaliści udają się osobiście wraz ze sprzętem rehabilitacyjnym, gdzie prowadzą zalecane przez lekarza ćwiczenia).

W ramach zadania Stowarzyszenie oferuje następujące formy wsparcia:

– fizjoterapia,
– masaż leczniczy,
– terapia zajęciowa,
– terapia logopedyczna,
– terapia psychologiczna,
– terapia pedagogiczna,
– muzykoterapia,
– hipoterapia,

Wszelkie specjalistyczne usługi wykonywane przez naszych specjalistów są BEZPŁATNE.

Od beneficjentów nie są pobierane żadne opłaty !

W chwili obecnej do projektu:  Aktywność i rehabilitacja drogą do osiągnięcia zdrowia – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych zapisujemy tylko na listę rezerwową !!!Zadanie pn.:  Bądź aktywny, ćwicz i pokonuj bariery – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych realizowane jest od 01 kwietnia 2021 roku, dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie nasze Stowarzyszenie otrzymało w roku 2021 z konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Projekt ma zasięg regionalny. Beneficjentami są osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu łowickiego w Gminie Zduny oraz gminach ościennych (pow. łowicki, kutnowski i zgierski). Pomocą objęte jest 50 osób.

Kompleksowe usługi rehabilitacyjne świadczone są w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu w siedzibie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dorosłych i Dzieci Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Nadzieja (99-440 Zduny, Strugienice 38A) oraz w domach pacjentów (do osób, które nie są w stanie dojechać, specjaliści udają się osobiście wraz ze sprzętem rehabilitacyjnym, gdzie prowadzą zalecane przez lekarza ćwiczenia).

W ramach zadania Stowarzyszenie oferuje następujące formy wsparcia:

– fizjoterapia,
– masaż leczniczy,
– terapia zajęciowa,
– terapia logopedyczna,
– terapia psychologiczna,
– terapia pedagogiczna,
– muzykoterapia,
– hipoterapia,

Wszelkie specjalistyczne usługi wykonywane przez naszych specjalistów są BEZPŁATNE

Od beneficjentów nie są pobierane żadne opłaty !

W chwili obecnej do projektu:  Bądź aktywny, ćwicz i pokonuj bariery – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych zapisujemy tylko na listę rezerwową !!!

Planowane zakończenie realizacji projektów: 31 marca 2023 roku.


WIADOMOŚĆ ARCHIWALNA (wiadomość zdezaktualizowała się 1 kwietnia 2021 roku, kiedy realizacja projektu została zakończona):

W chwili obecnej nasze Stowarzyszenie realizuje 2 projekty, które są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. Aktywnie, zdrowo, kompleksowo – rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
  2. Bądź aktywny, ciesz się życiem – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych.


Zadanie pn.: Aktywnie, zdrowo, kompleksowo – rehabilitacja osób niepełnosprawnych realizowane jest od 01 kwietnia  2018 roku, dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie nasze Stowarzyszenie otrzymało w roku 2017 z konkursu 4.

Projekt ma zasięg regionalny. Beneficjentami są osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatów łowickiego, skierniewickiego i zgierskiego. Pomocą objęte są 42 osoby.

Kompleksowe usługi rehabilitacyjne świadczone są w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu w siedzibie naszego Stowarzyszenia (Łowicz, ul. Podrzeczna 4) oraz w domach pacjentów (do osób, które nie są w stanie dojechać, specjaliści udają się osobiście wraz ze sprzętem rehabilitacyjnym, gdzie prowadzą zalecane przez lekarza ćwiczenia).

W ramach zadania Stowarzyszenie oferuje następujące formy wsparcia:

– fizjoterapia,
– masaż leczniczy,
– terapia zajęciowa,
– terapia logopedyczna,
– terapia psychologiczna,
– terapia pedagogiczna,
– muzykoterapia,
– hipoterapia,

W siedzibie Stowarzyszenia znajduje się pomieszczenie socjalne, gdzie mający przerwę w ćwiczeniach pacjenci, bądź rodzice oczekujący na dzieci mogą odpocząć przy herbacie, kawie i ciastku.

Wszelkie specjalistyczne usługi wykonywane przez naszych specjalistów są BEZPŁATNE

Od beneficjentów nie są pobierane żadne opłaty !

W chwili obecnej do projektu: Aktywnie, zdrowo, kompleksowo – rehabilitacja osób niepełnosprawnych zapisujemy tylko na listę rezerwową !!!Zadanie pn.: Bądź aktywny, ciesz się życiem – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych realizowane jest od 01 kwietnia 2018 roku, dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jakie nasze Stowarzyszenie otrzymało w roku 2017 z konkursu 4.

Projekt ma zasięg regionalny. Beneficjentami są osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu łowickiego w Gminie Zduny oraz gminach ościennych (pow. łowicki, kutnowski i zgierski). Pomocą objęte są 42 osoby.

Kompleksowe usługi rehabilitacyjne świadczone są w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu w siedzibie Dziennego Ośrodka Rehabilitacji dla Dorosłych i Dzieci Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Nadzieja (99-440 Zduny, Strugienice 38A) oraz w domach pacjentów (do osób, które nie są w stanie dojechać, specjaliści udają się osobiście wraz ze sprzętem rehabilitacyjnym, gdzie prowadzą zalecane przez lekarza ćwiczenia).

W ramach zadania Stowarzyszenie oferuje następujące formy wsparcia:

– fizjoterapia,
– masaż leczniczy,
– terapia zajęciowa,
– terapia logopedyczna,
– terapia psychologiczna,
– terapia pedagogiczna,
– muzykoterapia,
– hipoterapia,

W siedzibie Stowarzyszenia znajduje się pomieszczenie specjalnie przygotowana świetlica, gdzie mający przerwę w ćwiczeniach pacjenci, bądź rodzice oczekujący na dzieci mogą odpocząć przy herbacie, kawie i ciastku.

Wszelkie specjalistyczne usługi wykonywane przez naszych specjalistów są BEZPŁATNE

Od beneficjentów nie są pobierane żadne opłaty !

W chwili obecnej do projektu: Bądź aktywny, ciesz się życiem – kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych zapisujemy tylko na listę rezerwową !!!

Planowane zakończenie realizacji projektów: 31 marca 2021 roku.