Projekt „Aktywizacja młodych z grupy NEET w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story Cheering”

Na prośbę Pani Teresy Małachwiej zamieszczamy informację o projekcie w którym mogą wziąć udział także mieszkańcy Łowicza i okolic.

Zapraszamy do udziału w projekcie – Aktywizacja młodych z grupy NEET w woj. łódzkim z wykorzystaniem założeń innowacyjnej metody Story Cheering, realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy:

  • indywidualne doradztwo zawodowe
  • certyfikowane szkolenia ( Kurs Księgowości; Programista stron internetowych z kursem języka angielskiego; Kierowca Kat. C; Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kat. B)
  • stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe
  • pośrednictwo pracy

 

Sprawdź, czy ten projekt jest dla Ciebie – kryteria naboru (należy spełnić wszystkie warunki):

  • wiek: 15-29 lat;
  • zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego;
  • osoby bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
  • uczniów szkół niestacjonarnych; studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);

Biuro projektu:

Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”

  1. Prymasowska 17/2

96-100 Skierniewice

tel./fax 46 833 35 22

e- mail: chodzmyrazem@interia.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

Plakat promujący projekt:

plakat _projekt