Informacja nt. powodów wycofania przez Stowarzyszenie CW NADZIEJA oferty z konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Łowickiego

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Nadzieja po dokonaniu analizy rzeczywistego kosztu utrzymania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla dzieci w Strugienicach podjął decyzję o wycofaniu oferty konkursowej złożonej w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Łowickiego.

Środki finansowe na wsparcie działalności placówki w kwocie 3000 zł miesięcznie na 1 dziecko, jakie zaoferowane zostały w ogłoszonym konkursie, nie zapewniłyby sprawnego funkcjonowania placówki.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją NON PROFIT, nie dysponuje więc własnymi środkami finansowymi, które mogłoby przeznaczyć na realizację zadania.

Jako udział własny Stowarzyszenie siłami wolontariuszy oraz skazanych z Zakładu Karnego w Łowiczu, przy wsparciu wielu ludzi dobrej woli, wyremontowało i przystosowało budynek byłej Szkoły Podstawowej w Strugienicach do wymagań jakie musi on spełniać, aby uzyskać zezwolenie Wojewody Łódzkiego na prowadzenie placówki.

Prace remontowe trwały 2 lata. Prawie codziennie wolontariusze naszego Stowarzyszenia za własne środki finansowe dowozili skazanych z Zakładu Karnego, aby mogli oni pracować przy remoncie i modernizacji obiektu.  Zrekonstruowaliśmy instalację CO, instalację wodno-kanalizacyjną, utworzyliśmy sale dla dzieci, świetlicę wyposażoną w sprzęt multimedialny, jadalnię, pokój spotkań z rodzicami. Zakupiliśmy wymagane sprzęty, typu: bezpieczne meble i łóżka, kołdry, poduszki, pościel dla dzieci, biurka, krzesła, dywany, wykładziny, wyposażenie kuchni i stołówki, sprzęt RTV i AGD.

Kiedy w 2009 roku, na skutek wielu sygnałów (m.in. od kuratorów z łowickiego sądu) o konieczności utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej na naszym terenie podejmowaliśmy decyzję o zaangażowaniu naszych środków i sił w jej utworzenie – zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy (i stawiamy) dobro dziecka. Nasze działania nigdy nie zmierzały do chęci uzyskania jakiegokolwiek zysku finansowego. Tak jest i dzisiaj. Stowarzyszenie przez cały okres swojego istnienia funkcjonuje dzięki pracy wolontarystycznej: Zarządu, Członków i Sympatyków na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dzieci i osób niepełnosprawnych.

Nasza organizacja nie prowadząc działalności gospodarczej i nie nastawiając się na zysk, podpisując umowy na realizację zadań musi dbać o zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających prawidłowe wykonanie zadania. Uwzględnione w kosztorysie koszty zatrudnienia wykazane w kosztach merytorycznych uwzględniały koszt wynagrodzeń wraz z ustawowymi naliczeniami na ZUS i podatek dochodowy osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania – w szczególności dyrektora placówki, wychowawców, psychologa, kucharki, dietetyka, sprzątaczki. W momencie, kiedy koszty zatrudnienia specjalistów w placówce spadłyby na Stowarzyszenie, nie byłoby ono w stanie ich udźwignąć. W związku z powyższym pomimo naszych najszczerszych chęci, zaangażowania finansowego i wkładu pracy Wolontariuszy oraz Sympatyków naszego Stowarzyszenia – na warunkach przedstawionych w regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Łowickiego – nie możemy podjąć się prowadzenia całodobowej placówki.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia wyraża chęć podjęcia się wykonania zadania, pod warunkiem ustalenia stawki za miesięczne utrzymanie 1 dziecka w prowadzonej przez naszą organizację placówce – według realnych kosztów utrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *