Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016

na zakup fotela do masażu

W związku z zapotrzebowaniem Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu NADZIEJA w Łowiczu na zakup i dostawę fotela do masażu zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty zgodnie ze specyfikacją znajdującą się poniżej.

Zamawiający: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu NADZIEJA

Adres zamawiającego: ul. Podrzeczna 4, 99-400 Łowicz,

Telefon: tel. +48 46 830 03 63,

e-mail: nadzieja.lowicz@gmail.com

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa profesjonalnego fotela do masażu o następujących parametrach i funkcjach:

 • Posiadający co najmniej 5 technik masażu pleców:
  • Ugniatanie
  • Ostukiwanie
  • ugniatanie z ostukiwaniem
  • wałkowanie
  • masaż szwedzki

 

 • Posiadający także inne funkcje, m.in.:
  • masaż powietrzny na: uda, pośladki, łydki i stopy
  • regulacja intensywności masażu
  • regulacja szerokości masażu
  • regulacja prędkości masażu
  • ustawianie masażu punktowego i partii
  • elektrycznie i niezależnie rozkładane oparcie i podnóżek
  • automatyczne składanie fotela
  • wyświetlacz czasu masażu
  • masaż wibracyjno-pulsacyjny w siedzisku
  • kółka do wygodnego przemieszczania

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 1) i wysłanie go na adres mailowy: nadzieja.lowicz@gmail.com do dnia
7 lipca 2016 roku do godz. 12.00.

Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania;

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego powyżej wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Łączna wartość zamówienia oszacowanego przez Zamawiającego wynosi 6 000 zł brutto.

W przypadku pytań formalnych i merytorycznych proszę o kontakt z p. Renatą Ledzion-Pytkowską (tel. 600 251 672).

Załącznik nr 1 – zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-zakup-fotela do masażu


Łowicz, dn. 8.07.2016 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 4/2016, którego przedmiotem jest sprzedaż FOTELA DO MASAŻU dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z Opola (45-054 Opole, ul. GRUNWALDZKA 32) na kwotę 5900 złotych brutto.

W przedmiotowym zapytaniu, do dnia 7 lipca 2016 roku, do godziny 12.00 oferty złożyli

1. firma InfoGEM Mirosław Gryszpiński z Opola – na kwotę: 5900 zł brutto,

2. firma BardoMed z Krakowa – na kwotę: 8990 zł brutto,

3. firma BardoMed z Krakowa – na kwotę: 13 490 zł brutto.

 

 1. Załącznik – informacja o wyborze oferty (plik PDF) – rozstrzygniecie_fotel