Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu NADZIEJA, które odbędzie się 29 maja 2014 roku w siedzibie naszego Stowarzyszenia o godzinie 19.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania – Renata Ledzion-Pytkowska.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.
  (Przewodniczący przedstawia porządek obrad i prowadzi zebranie, sekretarz – spisuje protokół).
 3. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała nr 5/2014 – w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia, w celu dostosowania go do wymogów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
  2. Głosowanie nad przyjęciem uchwał.
 5. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłaszanymi przez uczestników Walnego Zebrania.
 6. Zamknięcie zebrania
 7. Sporządzenie protokołu i uchwał z Walnego Zebrania – podpisanie ich przez osoby upoważnione.

Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *