Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.


Serdecznie Dziękujemy Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pomoc w zakupie środków ochrony osobistej
dla pracowników pracujących w realizowanych przez nas projektach.

W ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Stowarzyszenie realizuje grant na terenie Ośrodka Rehabilitacji w Łowiczu przy ulicy Podrzecznej 4 oraz w Strugienicach.
Projekt ten dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i obejmuje okres od 01.06.2020 – 31.12.2020 r.

Rys. Plakat PFRON promujący projekt.