Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek, 3 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (dzień ten obchodzony jest od 20 lat).

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznejo korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.

Z tej okazji pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych organizuje konferencję pod hasłem „Włączenie wyłączonych”. Z niepełnosprawnymi sportowcami i artystami spotka się tego dnia marszałek Sejmu.

Konferencja, którą organizuje pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, zatytułowana jest „Włączenie wyłączonych – czyli jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec osób niepełnosprawnych”. Zaprezentuje ona zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz postrzegania ich jako uczestników rynku (klientów).

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poprowadzi ze swoimi gośćmi dyskusję m.in. o aktywnym życiu osób z niepełnosprawnością. W spotkaniu wezmą udział m.in. wielokrotna medalistka paraolimpijskich igrzysk zimowych Katarzyna Rogowiec, poruszający się na wózku inwalidzkim dziennikarz sportowy Bartłomiej Skrzyński, a także piosenkarka Monika Kuszyńska.

NOWE SPOJRZENIE na NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Jak podkreślają eksperci zajmujący się prawami osób z niepełnosprawnościami, Konwencja wprowadza zupełnie inne spojrzenie: osoba na wózku inwalidzkim stojąca przed budynkiem, do którego prowadzą schody, będzie osobą niepełnosprawną, ale jeśli w budynku będzie odpowiedni podjazd, będzie miała do niego dostęp na równi z innymi; podobnie osoba z niepełnosprawnością intelektualną może nie być w stanie przeczytać artykułu w gazecie, jednak gdyby obok była ramka z prostym streszczeniem, miałaby taki sam dostęp do informacji jak inni.

Polska ratyfikowała Konwencję z zastrzeżeniami – dotyczą one kwestii związanych z przerywaniem ciąży i zawieraniem małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Polska złożyła też oświadczenie interpretacyjne, w którym wskazuje, że kraj interpretuje zapisy Konwencji w sposób zezwalający na stosowanie ubezwłasnowolnienia w sposób i w okolicznościach określonych w prawie krajowym. Chodzi o sytuacje, gdy wskutek choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.

Planowane są jednak zmiany prawa mające dostosować polskie przepisy o ubezwłasnowolnieniu i zawieraniu małżeństw do zapisów Konwencji. Nowelizacje w tym zakresie planowane są na rok 2014 lub 2015.

W Polsce jest ok. 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu i neurologiczne.

Ważnym tematem obu spotkań będzie Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała we wrześniu. Dokument podkreśla, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Dotyczy to także prawa do pracy.

Konwencja wprowadza do polskiego prawa nową definicję niepełnosprawności, za którą – zdaniem ekspertów – powinna pójść zmiana podejścia. Ustawa stanowi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym. Dotychczas w polskim prawie nie było jednolitej definicji niepełnosprawności, a mimo to w myśl przepisów musi być ona potwierdzona odpowiednim orzeczeniem.

Według Konwencji do grupy osób z niepełnosprawnością zalicza się osoby, które „mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami”. Oznacza to, że Konwencja definiuje niepełnosprawność jako problem społeczny, a nie sprawę osoby nią dotkniętej.

(Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *